ILOQ - Bez baterija i kablovaILOQ S5 i S50
Prvi digitalni sistem za zaključavanje
sa vlastitim napajanjem

ILOQ - Bez baterija i kablovaILOQ S5 i S50
Prvi digitalni sistem za zaključavanje sa vlastitim napajanjem

Elektronski sistem zaključavanja sa sopstvenim napajanjem
bez baterija i bez kablova

Jedno izuzetno inteligentno softversko rešenje za višestruke sisteme za zaključavanje

Održavanje najvišeg nivoa bezbednosti uz istovremeno smanjenje administrativnih zadataka i troškova zadavalo je velike muke osobama zaduženim za upravljanje nekretninama koje su koristile mehaničke sisteme za zaključavanje. Moderni sistemi za zaključavanje nude određene prednosti, ali ne predstavljaju obavezno najfleksibilnije, sveobuhvatno rešenje. Mogućnost da sa jedne platforme kontrolišete i sistem zaključavanja koji se zasniva na upotrebi ključa kao i rešenje koje se oslanja na upotrebu mobilnih telefona maksimalno povećava bezbednost dok troškove administracije i životnog ciklusa svodi na minimum.  

Jedinstvene karakteristike i funkcionalnost iLOQ serije 5 ispunjavaju potrebe iz oblasti upravljanja za sve tipove nekretnina i korisničkih okruženja.

Smart telefon je kljuc. Android i IOS.

ILOQILOQ S50 - Elektronski sistem zaključavanja

Koristeći princip komunikacije bliskog polja (NFC – Near Field Communication) za obezbeđivanje mobilnog pristupa i bezbedne dodele pristupa preko oblaka (klaud okruženja), iLOQ je razvio prvu cilindričnu bravu na svetu koja se napaja energijom za otključavanje sa pametnog telefona. Stoga, pametni telefon služi i kao ključ i kao izvor napajanja.

Ovo mobilno rešenje za zaključavanje omogućava konsolidaciju nekoliko (čak i udaljenih) lokacija, više osoba i velikog broja ključeva u jedno softversko rešenje jednostavno za upotrebu.

https://www.cpsecurity.rs/wp-content/uploads/2021/07/Iloq-s5.jpg

ILOQILOQ S5 - Elektronski sistem zaključavanja

Srce našeg digitalnog sistema za zaključavanje je digitalni ključ. Snaga potrebna za obezbeđivanje prava pristupa stvara se zahvaljujući pokretima koji nastaju tokom umetanja ključa u bravu – nisu potrebne baterije niti kablovi.

Prava pristupa se lako kontrolišu uz pomoć iLOQ softvera i to na takav način da administratori mogu videti ažurne informacije o ključevima, bravama i pristupnim pravima u okviru sistema u svakom trenutku. Najviši stepen bezbednosti se održava upravo tako što se pristupna prava za bilo koji izgubljen, ukraden ili nevraćen ključ mogu brzo i lako poništiti.

Kako elektronski sistem zaključavanja pomaže
poslovnim i privatnim vlasnicima nekretnina

Sistem za zaključavanje iz iLOQ serije 5 i serije 50 je izuzetno podesiv i proširiv. Njegove karakteristike i funkcionalnost ispunjavaju potrebe kontrole pristupa za sve vrste nekretnina. Zamena mehaničkih brava je laka i ekonomična.

Kancelarije
iLOQ serije 5 je sistem za zaključavanje koji se zasniva na snažnoj digitalnoj autentikaciji – savršeno rešenje za kancelarije sa velikim protokom ljudi i nekoliko slojeva bezbednosti. Rešenje unapređuje efikasnost kontrole pristupa kancelarijama koje su prethodno koristile mehaničke sisteme za zaključavanje i kontrolu pristupa.
Dodatno, sistem je lako proširiv i poseduje daljinsku kontrolu, kao i jednostavan i praktičan sistem upravljanja koji je sposoban da izađe na kraj sa velikim brojem pristupa pod okriljem jedne platforme po meri korisnika.

Bolnice
Bolnice predstavljaju poseban izazov kad su u pitanju sistemi za zaključavanje pošto se veliki broj zaposlenih sa različitim odgovornostima trudi da efikasno ispunjava svoje radne zadatke u prostoru koji je obično veliki i prostran. Nivo bezbednosti mora ostati visok i pored činjenice da se zaposlenima mora omogućiti pristup različitim oblastima u zgradi. iLOQ 5 ispunjava stroge zahteve bolničkog okruženja i pri tom obezbeđuje da se svakodnevni zadaci obavljaju neometano.

Stambeni objekti
iLOQ 5 obezbeđuje da održavanje bezbednosti stanova, stepeništa i drugih zajedničkih prostorija neprestano bude na najvišem mogućem nivou. Sistem je lak za montažu i korišćenje i veoma povoljan za održavanje. iLOQ rešava probleme nastale usled gubitka ključeva, isteka privilegije i zloupotrebe zajedničkih prostorija. Integracija sa rešenjima trećih lica čini zgradu još pametnijom, a život udobnijim. Na primer, rezervacije zajedničkih prostora mogu se ažurirati koristeći ekrane osetljive na dodir u stanovima ili mobilnu aplikaciju i podeliti sa iLOQ S5 ključem. Nije potrebno posebno ožičenje vrata rezervisanih zajedničkih prostorija i vaš ključ otvara vrata tokom odabranog vremena.

Škole i javne ustanove
Kod nekretnina koje iziskuju visok nivo bezbednosti, kao što su škole, muzeji i druge javne ustanove, mehanički sistem za zaključavanje mora biti dopunjen skupim sistemom za kontrolu pristupa. iLOQ 5 smanjuje troškove na minimum tako što obezbeđuje digitalni sistem za zaključavanje i daljinski kontrolisano upravljanje pristupom sve u jednom paketu. Rešenje se lako može proširiti da pokrije različite vrste ulaznih tačaka bez velikih izmena postojeće infrastrukture.

Komunalna preduzeća
Funkcionalna, pouzdana infrastrukturna postrojenja su od vitalnog značaja za nesmetano funkcionisanje modernog društva. Komunalna preduzeća se redovno suočavaju sa izazovima koji proističu iz potrebe da se upravlja velikim brojem lokacija, sa mnoštvom pristupnih tačaka i zaposlenih. To obično znači da je ogroman broj ključeva u neprekidnoj cirkulaciji. iLOQ S5 je eliminisao potrebu za fizičkim posedovanjem ključa i cilindrične brave sa napajanjem na baterije. Potreban Vam je samo pametan telefon da otvorite bilo koju bravu u okviru ovog sistema. Pristup svim bravama u okviru nekretnine može se lako deliti i kontrolisati zahvaljujući iLOQ 5 softveru koji se nalazi u klaud okruženju. Svakodnevne delatnosti su jednostavnije, održava se najviši stepen bezbednosti i postiže se fantastična ušteda dragocenog vremena, resursa i troškova životnog ciklusa proizvoda na nivou čitave organizacije.

Zakažite sastanak ili prezentaciju naših proizvoda

  CP SECURITY GROUP
  CP Security group je kompanija koja se bavi sigurnosnim rešenjima koja uključuju mehaničke i mehatroničke sisteme zaključavanja, evidenciju radnog vremena, čitače dokumenata i elektronske kabinete za upravljanje ključevima.

  Deo smo Cards Print grupe, kompanije sa višegodišnjim iskustvom i kredibilitetom na polju identifikacije i sigurnosti.

  KONTAKT
  CP Security group int d.o.o. Kudeljarski nasip prva 124g, 26000 Pančevo, Srbija
  PRIJAVITE SE

  Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja od nas, prijavite se na naš newsletter.