BT electroniksSAIK
Kako tačno da znam
kod koga su koji
ključevi

BT electroniksSAIK
Kako tačno da znam
kod koga su koji
ključevi

BT electroniksSAIK KEY
Posebno osmišljen
za upravljanje
ključevima

BT electroniksSAIK KEY
Posebno osmišljen
za upravljanje
ključevima

BT electroniksSAIK BOX
Sef u malom
za sve vaše
vrednosti

BT electroniksSAIK BOX
Sef u malom
za sve vaše
vrednosti

BT electroniksSAIK CAR
Uvodi kontrolu u
izdavanje ključeva
službenih vozila

BT electroniksSAIK CAR
Uvodi kontrolu u
izdavanje ključeva
službenih vozila

SAIK elektronski ID ormani
za upravljanje izdavanjem ključeva

Kompanije i organizacije koje koriste veliki broj ključeva svakodnevno se susreću sa problemom kako tim ključevima upravljati, kako ispratiti njihovu cirkulaciju. SAIK elektronski sistem kombinuje bezbedno skladištenje ključeva sa visokom kontrolom pristupa i beleženjem njihovog prometa.

Ovaj sistem sastoji se od elektronskog ormarića za ključeve i softvera koji registruje i trajno beleži svaku pojedinačnu aktivnost prikupljanja i davanja ključeva. Pored toga, ovaj sistem omogućuje i analizu prikupljenih podataka, kao i trenutnu reakciju na vanredne situacije koje sistem prepozna.

Sami ormarići mogu biti organizovani tako da, pored dela za ključeve, sadrže i male sefove za deponovanje dokumenata i drugih vrednih predmeta. Administrator dodeljuje prava pristupa ključevima ovlašćenim osobama i određuje periode kada je taj pristup moguć.

SAIK ormarići su modularnog dizajna i njihovi elementi se mogu kombinovati prema potrebama klijenata, a sam sistem se može bilo kada proširiti. Bez obzira na njihovu namenu, svi modeli mogu biti i međusobno povezani, bilo da se nalaze u istoj zgradi ili čak na različitim kontinentima.

Ovi uređaji se servisiraju samostalno i rade 24 sata dnevno tokom sedam dana u nedelji bez potrebe za stalnim nadzorom.

Prednosti
korišćenja SAIK elektronskih ID ormana za upravljanje ključevima

POTPUNA KONTROLA PRISTUPA KLJUČEVIMA

EFIKASNA ORGANIZACIJA ZAPOSLENIH

VELIKA FLEKSIBILNOST

MODULARNI DIZAJN I MOGUĆNOST NADOGRADNJE SISTEMA

SAMOSTALNO SERVISIRANJE UREĐAJA I RAD 24/7

VELIKA EFIKASNOST I U VANREDNIM SITUACIJAMA

https://www.cpsecurity.rs/wp-content/uploads/2020/08/Saik-key5.jpg

BT electroniksSaik KEY – posebno osmišljen za upravljanje ključevima

SAIK Key je model koji predstavlja najčešće i najoptimalnije rešenje za upravljanje i zaštitu ključeva, ali i drugih predmeta koje …

https://www.cpsecurity.rs/wp-content/uploads/2020/08/Saik-box-mobilni.jpg

BT electoniksSaik BOX – Sef u malom za sve ono što vam je bitno

SAIK Box je zasnovan na sistemu sefova za čuvanje vrednosti. Dizajniran je za sigurno i nadzirano …

https://www.cpsecurity.rs/wp-content/uploads/2020/08/Saik-car-dokumenta-2.jpg

BT electroniksSaik CAR – olakšava upravljanje ključevima službenih vozila

SAIK CAR je kreiran da pomogne firmama sa voznim parkom u njihovom svakodnevnom radu. Uređaj beleži sve aktivnosti …

Ko koristi
Saik elektronske ID ormare za upravljanje ključevima

SAIK elektronski ID ormari sa svojim jedinstvenim softverom predstavljaju idealno rešenje za kontrolu ključeva korisnicima kao što su banke, javne ustanove i kancelarije, visokoškolske ustanove, muzeji, domovi za starije, auto saloni, preduzeća i drugi kojima je kontrola pristupa suštinski faktor sigurnosti.

 

CP SECURITY GROUP
CP Security group je kompanija koja se bavi sigurnosnim rešenjima koja uključuju mehaničke i mehatroničke sisteme zaključavanja, evidenciju radnog vremena, čitače dokumenata i elektronske kabinete za upravljanje ključevima.
Deo smo Cards Print grupe, kompanije sa višegodišnjim iskustvom i kredibilitetom na polju identifikacije i sigurnosti.

KONTAKT
CP Security group int d.o.o. Novoseljanski put 38d, 26101 Pančevo
DRUŠTVENE MREŽE

Sva prava zadržana – CP Security Group