Evidencija radnog vremenaKada odlazi vreme tada odlazi i novac

12/12/2023

Kada odlazi vreme
tada odlazi i novac

Neke izreke postaju toliko uobičajene da sa vremenom na njihovo pravo značenje niko više ni obraća pažnju. To je slučaj i s poznatom izrekom „Vreme je novac!“. Ipak, istinu te izreke dobro razumeju uspešni poslodavci. Svesni da svaki trenutak izgubljen u poslu u suštini znači izgubljen novac, mnoge kompanije posvećuju pažnju organizaciji i efikasnosti svojih zaposlenih. Ipak, uprkos trudu, ponekad nešto i dalje ne funkcioniše kako treba.

Koliko novca dnevno izgubite
zbog prekoračenja pauza i kašnjenja zaposlenih?

Vreme predstavlja ključni element u svetu poslovanja. To je resurs koji ne može biti nadoknađen, pa je stoga od ključne važnosti aktivno i efikasno upravljati njime.

Kompanija CP Security razvila je My Work, softversko rešenje za precizno vođenje evidencije radnog vremena zaposlenih. Ovaj sistem omogućava poslodavcima jasan uvid u vreme koje njihovi zaposleni provode na poslu i na pauzama, a pri tom prepoznaje njihove stvarnu produktivnost.

Šta zapravo predstavlja My Work?
Ključ je u efikasnom upravljanju vremenom

My Work je prilagođen potrebama i ritmu modernih kompanija. Bazira se na CLOUD tehnologiji, prevazilazeći konvencionalne elektronske sisteme za praćenje radnog vremena. Ova karakteristika omogućuje veliku fleksibilnost i jednostavnost korišćenja sistema.Šta to konkretno znači?

Poslodavac ili osoba odgovorna za praćenje radnog vremena putem My Work aplikacije može u svakom trenutku videti spisak zaposlenih koji su trenutno na poslu, informacije o broju radnih sati, prekovremenom radu ili kašnjenjima. Sve ove informacije dostupne su putem preciznih i transparentnih izveštaja. Crveni izveštaji sadrže informacije o kašnjenjima ili prekoračenjima pauza zaposlenih, dok zeleni izveštaji prikazuju podatke o zaposlenima koji su došli ranije ili ostali da rade prekovremeno. Zahvaljujući CLOUD tehnologiji, ovi izveštaji su automatski dostupni u realnom vremenu. Poslodavac može da prati trenutno stanje u kompaniji sa bilo kog mesta na svetu.

Još jedna prednost My Work sistema jeste mogućnost prilagođavanja i podešavanja parametara izveštaja prema zahtevima i potrebama različitih klijenata. Izveštaji se mogu konfigurisati da obuhvate različite vremenske periode, omogućavajući nadređenima da dobijaju izveštaje na dnevnom, mesečnom ili godišnjem nivou. Automatizovani izveštaji značajno olakšavaju administrativni posao i omogućavaju precizno obračunavanje zarada zaposlenih.

Evidencija radnog vremena My Work tablet i aplikacija

Podrška
na pravi način

Kompanija CP Security se fokusira ne samo na tehnološka rešenja već i na pružanje podrške svojim klijentima. To se posebno ističe kada je reč o My Work sistemu, originalnom rešenju ove kompanije. Instalacija sistema i obuka zaposlenih za njegovo korišćenje deo su stručne podrške CP Security tima. Takođe, tim je odgovoran za stalni monitoring sistema, eliminirajući potrebu za dodatnim zaposlenima koji bi održavali sistem.

CP Security se bavi visokim sigurnosnim rešenjima koja, pored My Work sistema za evidenciju radnog vremena zaposlenih, uključuju mehaničke i mehatroničke sisteme zaključavanja, elektronske kabinete za ključeve i čitače dokumenata. Ova rešenja odgovaraju najvišim bezbednosnim zahtevima i omogućavaju unapređenje poslovanja.

CP SECURITY GROUP
CP Security group je kompanija koja se bavi sigurnosnim rešenjima koja uključuju mehaničke i mehatroničke sisteme zaključavanja, evidenciju radnog vremena, čitače dokumenata i elektronske kabinete za upravljanje ključevima.

Deo smo Cards Print grupe, kompanije sa višegodišnjim iskustvom i kredibilitetom na polju identifikacije i sigurnosti.

KONTAKT
CP Security group int d.o.o. Kudeljarski nasip prva 124g, 26000 Pančevo, Srbija
PRIJAVITE SE

Ukoliko želite da primate najnovija obaveštenja od nas, prijavite se na naš newsletter.